Digitálne skúšobné prístroje

Pre údržbu a funkčnú skúšku indikátorov vyrábame vhodné skúšobné prístroje a zariadenia.

tl_files/de/bilder/produkte/zubehoer/DM12---minimal.jpg  DM 12 Typ: Digitálny skúšobný prístroj
Art.Nr.: 115 360
Rozsah škály: -1...+ 2bar
Hmotnosť: 340g