Skúšobné zariadenie

Pre jednoduchú a rýchlu funkčnú skúšku pretlakových a podtlakových indikátorov s tlakom max. 700 mbar.

Pre preskúšanie  indikátora sa oddelí monitorovací priestor od indikátora a pripojí sa skúšobné zariadenie alebo skúšobný prístroj.
Cez ihlový ventil skúšobného zariadenia je možné    odčítať a presne  nastaviť  spínacie hodnoty indikátora.            

Indikátory SGB sú pohodlne pripojené cez trojcestný kohút  a zavzdušňovacie zariadenie indikátora.

Absolútne praktické, keď je potrebné opätovne nastaviť spínacie hodnoty  a mimoriadne časovo výhodné  pri preskúšaní indikátorov netesnosti vo väčších monitorovacích priestoroch.