Servis a údržba

Pre zabezpečenie funkčnosti  a prevádzkovej spoľahlivosti je potrebné jedenkrát ročne vykonať funkčnú skúšku zariadenia.

Funkčnú skúšku môže vykonať len kvalifikovaný vyškolený personál.

Je potrebné vystaviť protokol o skúške.

Odporúča sa uzavrieť sevisné zmluvy medzi prevádzkovateľom a dodávateľom zariadenia.

Oblasť na stiahnutie: Údržba a servis indikátorov netesnosti

Tu sú k dispozícii na stiahnutie údaje dôležité pre funkčnú skúšku a sprevádzkovanie indikátorov:

Náhradné diely

Spínacie hodnoty

Protokol o skúške

Protokol o skúške