Trieda V

Systémy zaradené do tejto triedy sú schopné indikovať úbytok kvapaliny v nádržiach alebo potrubiach pod hladinou kvapaliny. Ešte predtým, ako je indikovaná netesnosť, dochádza k úniku produktu do prostredia (napr. senzory v monitorovacích šachtách) (definícia podľa normy).

Klasse 5