Trieda II

Systémy tejto triedy ukazujú netesnosť nad a pod hladinou kvapaliny v dvojplášťových systémoch s možnosťou úniku indikačnej kvapaliny do prostredia (napr. monitorovacie systémy kvapaliny). (definícia podľa normy)

Klasse 2