Trieda I

Systémy tejto triedy ukazujú netesnosť nad a pod hladinou kvapaliny v dvojplášťovom systéme. Sú skonštruované s dôrazom na bezpečnosť a ukazujú netesnosť ešte predtým, než akýkoľvek produkt unikne do okolitého prostredia (napr. pretlakové a podtlakové systémy) (definícia podľa normy).

Nádrž s ochrannou výstelkou proti priesakom a sacím potrubím až po najnižší bod monitorovaná vákuovým indikátorom netesnosti
Monitorovanie vákuovej horizontálnej cylindrickej nádrže(VL-330)
Niekoľko dvojplášťových podzemných nádrží monitorovaných pretlakovým indikátorom netesnosti
Viac potrubných trás monitorovaných pretlakovým indikátorom netesnosti (vzduch)
Niekoľko potrubných trás monitorovaných cez špeciálny rozdeľovač pomocou vákuového indikátora netesnosti
Monitorovanie dna vákuovej nádrže s plochým dvojitým dnom (VL-255 P)