Európska norma 13160

Európska norma pre indikačnú techniku definuje požiadavky na vlastnosti rôznych indikačných systémov.

Zavedením klasifikácie vzniká pre každý štát možnosť určité triedy povoliť, prípadne z užívania vylúčiť.

Pre používanie tejto normy platia nasledovné triedy.
Usporiadané sú podľa úrovne bezpečnosti alebo požadovanej ochrany životného prostredia.