Informácie

Mnohé zákony, normy a pravidlá určujú požiadavky na indikátory netesnosti a ich používanie.

Z tohto pohľadu sú dôležité nasledovné informácie:

  • Norma EN 13160 definuje požiadavky na indikátory netesnosti a opisuje rôzne systémy.
  • Zákonné pozadie pre používanie indikátorov netesnosti bude prezentované v skrátenej forme.
  • Servis a údržba je pre inštalované systémy nevyhnutná