D-FFL-10

 

Stupne alarmových tlakov v baroch:
2, 4, 6, 8, 11, 14 and 17
Schválenia:
Z-65.26 – 304 (platnosť skončená)
Nasledujúci produkt:
DLR-G..

DLR-2

 

Stupne alarmových tlakov:
voľne nastaviteľné Prednastavenia:
4 a 11 bary
Schválenia:
Z-65.26 – 304
(platnosť skončená)
Nasledujúci produkt:
DLR-GS..

DLR-8

 

Stupne alarmových tlakov v  baroch:
4 and 8
Schválenia:
s osvedčením o skúške skúšaného miesta pre indikačné prístroje, použitie len s nadanie v jednotlivých prípadoch
Nasledujúci produkt:
DLR-G..

LD-UPP

Stupne alarmových tlakov v baroch:
1100
Schválenia:
-
Nasledujúci produkt:
DLR-G 1.1 P