Indikátor netesnosti DLR-P … CV plastové rúry

DLR-P .. CV
DLR-P.. CV
Pretlakový indikátor netesnosti na vzduchovej báze v rôznych tlakových stupňoch špeciálne prispôsobený potrebám dvojstenných plastových rúrových vedení
 
Typové označenia s poplašnými tlakmi v bar:
DLR-P 1.1 CV; DLR-P 2.0 CV (ďalšie tlakové stupne na vyžiadanie)
aj vo vyhotoveniach DLR-P … P CV (odolné proti poveternostným vplyvom) a DLR-P … PM (odolné proti poveternostným vplyvom a s digitálnym indikátorom tlaku)
 
Rúrové vedenia:
Dvojstenné rúrové vedenia, pre ktoré je preukázaná vhodnosť
 
Na kontrolu:
Kvapalín ohrozujúcich vodu, ako je benzín, nafta, vykurovací olej, kyseliny, lúhy atď.
 
Schválenie:
Nemecko: Z – 65.26 - 349
 
Osobitnosti a výhody:
  • DLR-P  … CV je vybavený spätnou klapkou v spojovacom vedení, ktorá zabraňuje spätnému prúdeniu plynov v smere indikátora tlaku (zónová redukcia). Indikátor tlaku je preto možné použiť aj pre rúrové vedenia, ktoré vykazujú menšiu permeáciu.
  • Funkčná skúška sa vykonáva jednoducho a rýchlo pomocou skúšobného zariadenia SGB.
  • U rúrových vedení na prepravu kvapalín s nebezpečenstvom výbuchu je kontrola so vzduchom cenovo priaznivejšia ako s dusíkom.