Indikátor netesnosti DLR-P 2.0 + 4.5 čerpacia stanica

DLR-P..
DLR-P...
Pretlakový indikátor netesnosti s integrovanou pumpou
 
Typové označenia s poplašnými tlakmi v bar:
DLR-P 2.0, k zakúpeniu aj vo vyhotovení odolnom proti poveternostným vplyvom DLR-P 2.0 P, ako aj DLR-P 2.0 PM a dodatočným digitálnym indikátorom tlaku vo veku telesa
DLR-P 4.5 v kovovom telese
 
Rúrové vedenia:
Dvojstenné diaľkové plniace vedenia
 
Kvapaliny ohrozujúce vodu:
Napr. benzín, nafta, vykurovací olej atď.
 
Osobitnosti a výhody:
  • Z pohľadu skúšobne indikačných systémov netesnosti TÜV Nord neexistujú s ohľadom na funkčnú bezpečnosť žiadne pochybnosti o pretlakovom indikátore netesnosti na vzduchovej báze na kontrolu dvojstenných diaľkových plniacich vedení pre použite ako náhrada za indikátor netesnosti so stacionárnym alebo mobilným zásobovaním dusíkom.
  • Poplašný spínací tlak sa musí nachádzať minimálne 1 bar nad prevádzkovým tlakom vnútorného rúrového vedenia, to znamená, že musí mať hodnotu minimálne 2 bar.
  • Profitujú z toho predovšetkým rúrové vedenia s nepriepustnými vnútornými stenami, ako DRK 30 a DRK 32 alebo MONO.S.DWR (čerpacia technika Löw). Tu je kontrola so vzduchom cenovo priaznivejšia ako s dusíkom.
  • Vzduchom naplnený kontrolný priestor rúrového vedenia je prostredníctvom DLR-P… permanentne kontrolovaný ohľadom tesnosti. V tlakovom stupni DLR-P 4.5 je dokonca vhodný pre čerpacie stanice s tlakom napájaným naftovým satelitným stĺpom.