Indikátor netesnosti DLR-GS

Statický indikátor netesnosti bez zariadenia na vytvorenie tlaku. Prevádzkový tlak v monitorovacom priestore sa vytvorí napr. pomocou dusíkovej fľaše a ďalej je monitorovaný indikátorom.

Znašajo od 1 bar do 16 bar.
Prednastavenia na želanie zákazníka napr. DLR-GS 4 s alarmovým tlakom 4 bary.

Podzemné dvojplášťové potrubia a armatúry

Kvapaliny ohrozujúce vodu:
napr.: benzín, metanol, nafta, chemikálie, kyseliny, lúhy

na potrubiach pre transport kvapalín s bodom vznietenia nižším ako 55°C len s dusíkom ako indikačným médiom.

Schválenia:
Z-65.26 -349