Výtlačné potrubia na čerpacích staniciach VLX-330/A-Ex