Potrubie pre naftu alebo vykurovací olej s VLR-410/E

Potrubia na transport kvapalín s bodom vznietenia >55°C môžu byť monitorované pomocou VLR-410/E alebo alternatívou odolnou poveternostným podmienkam VLR-410/E P. Rôzne možnosti pripojenia monitorovaného potrubia umožňujú výber najvýhodnejšieho riešenia. V prípade pretlaku vo vnútornej rúre > 5 bar je potrebné zabudovať do spojovacieho potrubia magnetický ventil na ochranu indikátora.Monitorovanie jedného potrubia  (Jednolinkový systém)
Monitorovanie jedného potrubia (Jednolinkový systém)
Paralelné zapojenie viacerých úsekov potrubí
Paralelné zapojenie viacerých úsekov potrubí
Sériové zapojenie viacerých úsekov potrubí
Sériové zapojenie viacerých úsekov potrubí
Vzostupné potrubie s doplnkovými bezpečnostnými opatreniami proti vzniku pretalkov v prípade netesnosti.
Vzostupné potrubie s doplnkovými bezpečnostnými opatreniami proti vzniku pretalkov v prípade netesnosti.