Montáž

Príklad montáže zariadenia s monitorovaným potrubím (jednolinkový system)