Indikátor netesnosti VLX-330

Podtlakový indikátor netesnosti s jednoduchými opatreniami  na ochranu do výbušného prostredia, v prevedení odolnom voči poveternostným podmienkam.

Typove označenie s alarmovým podtlakom v mbar:
VLX-330, VLX-500, VLX-570

Beztlakové potrubia na prepravu médií s bodom vznietenia < 55°C alebo prevádzkový tlak do 5 barov, pri dopravných médiách s bodom vznietenia >= 55 °C.

V kovovom alebo plastovom prevedení so všeobecným technickým schválením,
príp. odborným schválením príslušnými úradmi, napr. plniace potrubie alebo sacie potrubie na čerpacej stanici.

Vhodné pre:
- kvapaliny ohrozujúce vodu
napr. vykurovací olej, nafta, benzín, metanol, chemikálie, kyseliny, lúhy
príp. vznikajúce pary musia byť zaradené do výbušných skupín IIA až IIB3 a do teplotných tried T1 až T3.

Prevedenia:
mosadz; nerez

Osvedčenie:
Z - 65.25 - 341