Indikátor netesnosti VLX-350/SA-Ex

Indikátor netesnosti s ochranou do výbuchu bez integrovaného podtlakového čerpadla

Alarmový podtlak:
350 mbar

Prevádzkový podtlak:
ca. 700 mbar

Potrubia:
Dvojplášťové potrubia, ktoré sú technicky schválené a inštalované v súlade s príkladmi montáže uvedenými v príslušnom schválení.

Max. dopr. tlak vo vnútornej rúre <= 25 bar

Vhodné pre:
- kvapaliny ohrozujúce vodu
napr. vykurovací olej, nafta, benzín, metanol, chemikálie, kyseliny, lúhy
príp. vznikajúce pary musia byť zaradené do výbušných skupín IIA až IIC a do teplotných tried T1 až T6.

Prevedenia:
mosadz; nerez

Osvedčenie:
Z - 65.25 - 341