Indikátor netesnosti VLX-330/ Ex

Indikátor netesnosti s kompletnou ochranou do výbuchu je vhodný pre inštaláciu v zóne výbuchu I alebo II.

Typové označenie s alarmovým podtlakom:  
VLX-330/Ex 

Potrubia:
dvojplášťové potrubia, ktoré sú technicky schválené a inštalované v súlade s príkladmi montáže uvedenými v príslušnom schválení.

Max. dopr. tlak vo vnútornej rúre <= 10 bar

Vhodné pre:
- kvapaliny ohrozujúce vodu
napr. vykurovací olej, nafta, benzín, metanol, chemikálie, kyseliny, lúhy
príp. vznikajúce pary musia byť zaradené do výbušných skupín IIA až IIB3 a do teplotných tried T1 až T3.

Prevedenia:
mosadz alebo nerez

Osvedčenie:
Z - 65.25 - 341