Indikátor netesnosti VLX 330 A-Ex

Indikátor netesnosti VLX-330 A-Ex pozostáva z indikátora netesnosti a oznamovacej jednotky.

Indikátor netesnosti VLX .. A-Ex je v prevedení s ochranou do výbuchu a môže byť namontovaný v zone 1.

Oznamovacia jednotka LAE (pre 1 indikátor netesnosti) a LAE 3-8 (pre max. 8 indikátorov) musí byť namontovaná mimo výbušnej zóny.

Typové označenie s alarmovým podtlakom v mbar:
VLX-330 A-Ex 

Potrubia:
Dvojplášťové potrubia, ktoré sú technicky schválené a inštalované v súlade s príkladmi montáže uvedenými v príslušnom schválení.

Max. dopr. tlak vo vnútornej rúre <= 10 bar

Vhodné pre:
- kvapaliny ohrozujúce vodu
napr. vykurovací olej, nafta, benzín, metanol, chemikálie, kyseliny, lúhy
príp. vznikajúce pary musia byť zaradené do výbušných skupín IIA až IIB3 a do teplotných tried T1 až T3.

Prevedenia:
mosadz alebo nerez

Osvedčenie:
Z - 65.25 - 341