Indikátor netesnosti VLR-410/E

Podtlakový indikátor s rozšírenými elektronickými funkciami. Je možné pripojenie dodatočných senzorov a magnetických ventilov.

Magnetické ventily v indikačných potrubiach slúžia na ochranu indikátora pred pretlakmi, ktoré v prípade netesnosti potrubí prevádzkovaných pri tlaku > 5 bar môžu ovplyvňovať indikátor.

Dostupné aj v prevedení odolnom poveternostným podmienkam.

Typové označenie s alrmovým podtlakom v mbar:
VLR-410/E; VLR-410/E P

Potrubia:
Schválené dvojplášťové potrubia

Vhodné pre:
Kvapaliny ohrozujúce vodu s bodom vznietenia > 55°C, napr. vykurovací olej, nafta, podľa chemického zloženia: chemikálie, kyseliny, zásady

Osvedčenie:
Z 65.25-390