Podzemná benzínová nádrž

Pretlakový indikátor netesnosti DL-330 alebo DL-330 FC na monitorovanie viacerých podzemných nádrží, napr. podľa DIN 6608/2 pre skladovanie benzínu.