Plastová nádrž na skladovanie benzínu

Pretlakový indikátor netesnosti DLG-450 alebo DLG-450 PM na monitorovanie:

- samostatných alebo viacerých podzemných plastových nádrží na skladovanie benzínu, chemikálií, kyselín a lúhov
- samostatných nadzemných nádrží na skladovanie chemikálií, kyselín a lúhov