Nadzemné nádrže s DL-330

Pretlakový indikátor netesnosti s DL-330 na monitorovanie nadzemnej nádrže.