Indikátor netesnosti DLG .. PM

Pretlakový indkátor netesnosti s plynom (dusík) ako indikačným médiom, v prevedení odolnom voči poveternostným podmienkam (P), vhodný na inštaláciu vo vonkajšom prostredí, s digitálnym ukazovateľom tlaku (M) v kryte telesa.

Typové označenie s alarmovými tlakmi v mbar:
DLG-450 PM, DLG-590 PM, DLG-750 PM, DLG-1000 PM, DLG-1100 PM, DLG-1500 PM, DLG-2300 PM, DLG-2500 PM a DLG-3000 PM

Nádrže:
- dvojplášťové, horizontálne cylindrické nádrže,
- dvojplášťové nádrže s osvedčením alebo ich vhodnosť bude pre jednotlivé prípady preukázaná
Tlaková pevnosť monitorovacieho priestoru musí byť zabezpečená pre každý indikátor netesnosti.

Skladované médiá:
- vodu ohrozujúce kvapaliny
napr.: benzín, metanol, nafta, chemikálie, kyseliny, lúhy