Indikátor netesnosti DLG-450

Pretlakový indikátor netesnosti s plynom (dusík) ako indikačným médiom v plastovom kryte.

Typové označenie s alarmovým tlakom v mbar:
DLG-450

Nádrže:
- dvojplášťové, horizontálne cylindrické nádrže, napr. DIN 6608 alebo 6616
- dvojplášťové nádrže so schválením alebo sa ich vhodnosť preukazuje pre jednotlivé prípady

Tlaková pevnosť monitorovacieho priestoru musí byť minimálne 600 mbar.

Skladované médiá:
- vodu ohrozujúce kvapaliny
napr.: benzín, metanol, nafta, chemikálie, kyseliny, lúhy