Indikátor netesnosti DL .. PM

Pretlakový indikátor s integrovaným čerpadlom v prevedení odolnom voči poveternostným podmienkam (P), vhodný na inštaláciu vo vonkajšom prostredí s digitálnym ukazovateľom tlaku (M) v kryte telesa.

Typové označenie s alarmovými tlakmi v mbar:
DL-450 PM, DL-590 PM, DL-750 PM, DL-1100 PM, DL-1500 PM, DL-2000 PM, DL-2300 PM a DL-3000 PM.

Typy DL-450 PM a DL-590 PM sú dostupné aj s monitorovaním filtra FC  .

Nádrže:
- dvojplášťové, horizontálne cylindrické nádrže
- dvojplášťové nádrže so schválením alebo sa ich vhodnosť preukazuje pre jednotlivé prípady.

Tlaková pevnosť monitorovacieho priestoru musí byť zabezpečená pre každý použitý indikátor netesnosti.

Skladované médiá:
- vodu ohrozujúce kvaplaliny:
napr.: benzín, metanol, nafta, chemikálie, kyseliny, lúhy