Indikátor netesnosti DL 450

Pretlakový indikátor netesnosti DL-450 s integrovaným čerpadlom v platovom telese.

Alarmový tlak:
> 450 mbar

Alternatívne je možné dodať monitorovanie suchého filtra FC, prevedenie P odolné voči poveternostným podmienkam a digitálny ukazovateľ tlaku M (DL-450 PFCM).

Nádrže:
- dvojplášťové, horizontálne cylindrické nádrže, pre ktoré je preukázaná tlaková pevnosť minimálne 0,6 baru, napr. DIN 6608, 6616 alebo porovnateľné
- dvojplášťové nádrže so schválením alebo sa ich vhodnosť preukazuje individuálne pre jednotlivé prípady

Skladované médiá:
- vodu ohrozujúce kvapaliny
napr.: benzín, metanol, nafta, chemikálie, kyseliny, lúhy