Indikátor netesnosti DL-330

Rozdeľovač pre 2 až 8 nádrží
Rozdeľovač pre 2 až 8 nádrží
Montážna sada pre nádrž
Montážna sada pre nádrž
Kompletná sada s indikačnými rozvodmi
Kompletná sada s indikačnými rozvodmi

Pretlakový indikátor netesnosti s integrovaným čerpadlom v platovom telese, na monitorovanie viacerých podzemných nádrží alebo jednej nadzemnej nádrže.

Typové označenie s alarmovými tlakmi v mbar:
DL-330

Nádrže:
- dvojplášťové, horizontálne, cylindrické nádrže, kde je preukázaná tlaková pevnosť monitorovacieho priestoru minimálne 0,5 baru, napr. DIN 6608, 6616
- dvojplášťové nádrže so schválením, alebo je ich vhodnosť preukázaná pre jednotlivé prípady

Skladované médiá:
- vodu ohrozujúce kvapaliny:
napr. benzín, metanol, nafta, chemikálie, kyseliny, lúhy

Príslušenstvo, ako rozdeľovače, montážne sady pre nádrž a indikačné rozvody je možné kúpiť pre potrubia s PVC alebo polyamidom (PA) a pre potrubie s medenými rúrkami.