Indikátor netesnosti DL-330 FC

Pretlakový indikátor s integrovaným čerpadlom v plastovom telese, s integrovaným monitorovaním suchého filtra FC na monitorovanie vlhkosti nasávaného vzduchu.

Typové označenie s alarmovými tlakmi v mbar:
DL-330 FC

Príliš vysoká vlhkosť vzduchu v monitorovacom priestore vedie ku kondenzácii a tým aj zvýšenej korózii. 

Kontrolná funkcia filtra indikátora monitoruje relatívnu vlhkosť nasatého vzduchu.

Pri príliš vysokej vlhkosti vzduchu sa spustí optický a akustický alarm. K dispozícii je potenciálne voľný kontakt na prenášanie signálu.

Kontrolou suchého filtra FC sa trvale zabezpečí údržba suchého filtra a kondenzácia v monitorovacom priestore sa spoľahlivo obmedzí.

Nádrže:
- dvojplášťové, horizontálne, cylindrické nádrže pre tlakovú pevnosť monitorovacieho priestoru minimálne 0,5 bar, napr. DIN 6608, 6616.
- dvojplášťové nádrže so schválením alebo sa ich vhodnosť preukazuje pre jednotlivé prípady.

Skladované médiá:
Kvapaliny ohrizujúce vodu
napr. benzín, metanol, nafta,chemikálie, kyseliny, lúhy