Indikátor netesnosti DL-330 ELC FC

Montážna sada na nádrž
Montážna sada na nádrž
Pripájacia skrinka na ochranu pneumatických prípojov
Pripájacia skrinka na ochranu pneumatických prípojov

Pretlakový indikátor netesnosti pre nádrže pozostáva z indikátora netesnosti s intergrovaným monitorovaním suchého filtra FC a oddelenej oznamovacej jednotky.

Indikáktor netesnosti je vhodný pre montáž vo vonkajšom prostredí.

Oznamovacia jednotka ukazuje prevádzkový stav, alarm pre nádrž, alarm pre doplnkový potrubný indikátor netesnosti pripojený na detektor netesnosti, ako aj alarm pre monitorovanie suchého filtra FC.

Typové označenia s alarmovými tlakmi v mbar:
DL-330 ELC FC

Nádrže:
2 až 8 dvojplášťových, horizontálnych cylindrických  nádrží pre tlakovú pevnosť monitorovacieho priestoru minimálne 0,5 baru.
napr. DIN 6608, 6616 alebo porovnateľné

Skladované médiá:
- vodu ohrozujúce kvapaliny:
napr. benzín, metanol, nafta, chemikálie, kyseliny, lúhy