Nádrž s plochým dvojitým dnom s benzínom + VLX 330/Ex

Indikátor netesnoti VLX-330/Ex na nádrži s plochým dvojitým dnom na monitorovanie skladovania kvapalín s bodom vznietenia < 55°C, napr. benzín, letecký benzín, kerozín, atď.  Indikátor VLX-330/Ex môže byť kompletne namontovaný v zóne 1.