Nádrž s ochrannou výstelkou proti priesakom

Indikátor netesnosti VL-N2 alebo VL-34 na nádrži s ochrannou výstelkou proti priesakom so sacím potrubím až po najnižší bod monitorovacieho priestoru.