Nádrž podľa 6618/2 s VLX-350/SA-Ex

Pri použití indikátora VL-350/SA-Ex sú kladené mimoriadne vysoké požiadavky na tesnosť zariadenia, pretože indikátor netesnosti VL-350/SA-Ex nedisponuje žiadnym podtlakovým čerpadlom.