Indikátor netesnosti VLX../Ex

Indikátor netesnosti s kompletnou ochranou do výbuchu, vhodný pre inštaláciu vo výbušnej zóne I alebo II.

Typové označenia s alarmovými tlakmi v mbar:
VLX-34/Ex, VLX-330/Ex 

Nádrže:
- jednoplášťové nádrže s ochrannou výstelkou alebo oplášťovaním proti priesakom
- dvojplášťové horizontálne a stojace nádrže
- nádrže s plochým dvojitým dnom

Skladované médiá:
- kvapaliny ohozujúce vodu
napr. vykurovací olej, nafta, benzín, metanol, chemikálie, kyseliny, lúhy
príp. vznikajúce pary musia byť zatriedené do výbušných skupín IIA až IIB3 a do teplotných tried T1 až T3.

Prevedenia:
mosadz alebo nerez