Indikátor netesnosti puščanja VLXE ..

PRVI POVSEM ELEKTRONSKI VAKUUMSKI INDIKATOR PUŠČANJA ZA BREZTLAČNE POSODE ZA NADZOR EKSPLOZIVNIH TEKOČIN

S svojo enostavno zasnovo, ki je zaščitena pred eksplozijami, je VLXE primeren tudi za shranjevanje goriv, ki vsebujejo etanol. Montaža indikatorja puščanja mora vedno potekati izven eksplozijsko ogroženih območjih. 

Oznake tipa s preprečevanjem alarma v mbar-ih:
• VLXE 34 M za posode s sesalno cevjo do spodnje točke nadzorovanega prostora,
• VLXE 330 M za posode s premerom do 3 m brez sesalne cevi do spodnje točke nadzorovanega prostora,
• VLXE ... M v višjih tlačnih stopnjah za posode z večjim premerom in/ali višjo gostoto vsebine kot 1 g/cm3, npr. VLXE 500 M ali VLXE 570 M 

Posode, ki jih je mogoče nadzorovati (breztlačne):
Za breztlačne posode štejejo tiste, ki imajo najv. 50 mbarov nadtlaka (npr. s sistemi za rekuperacijo plina) za tekočine z vnetiščem, ki je manjše/enako 60 °C (za Nemčijo velja manj/enako 55 °C). To so lahko: 
• enodelne cilindrične posode z oblogami ali zaščitnimi plašči z zaščito proti puščanju v ležečem položaju,
• dvodelne cilindrične posode v ležečem položaju, 
• dvodelne (tudi enodelne z oblogami ali zaščitnimi plašči z zaščito proti puščanju) cilindrične posode ali kadi z izbočenim dnom v pokončnem položaju,
• pravokotne ali cilindrične posode ali kadi z ravnim dnom (popolnoma dvodelne ali z oblogami ali zaščitnimi plašči z zaščito proti puščanju). 

Tekočine, ki jih je mogoče nadzorovati:
• tekočine, ki onesnažujejo vodo.
Nastale mešanice pare in zraka morajo biti težje od zraka in se lahko razvrstiti v eksplozijske skupine IIA do IIB3 ter temperaturne razrede T1 do T3. 

Uskladiščeno blago:
npr. dizel, bencin, gorivo, ki vsebuje etanol 

Različice:
medenina ali nerjaveče jeklo (VA-V) 

Možnosti opremljanja:
• digitalni indikator tlaka M,
• indikator storitve Si,
• daljinsko nadzorovanje LOD (LE = spletno odkrivanje puščanja z Ethernetom). 

Dodatna oprema:
• zaščitna streha. 

Dodatne informacije, tehnične podatke in primere namestitve najdete v brošuri.