Indikátor netesnosti VLX .. A-Ex

Oddelené varianty: Detektor netesnoti VLX .. A-Ex je v prevedení do výbuchu a môže byť namontovaný v zóne 1. Oznamovacia jednotka LAE (pre jeden indikátor) a LAE 3-8 (pre max. 8 indikátorov) musia byť montované mimo výbušnej zóny.

Typové označenia s alarmovými tlakmi v mbar:
VLX 34 A-Ex, VLX 330 A-Ex 

Nádrže:
- Jednoplášťové nádrže s ochrannou výstelkou alebo oplášťovaním proti priesakom
- dvojplášťové horizontálne alebo vertikálne nádrže
- nádrže s plochým dvojitým dnom

Skladované médiá:
- vodu ohrozujúce kvapaliny
napr. vykurovací olej, nafta, benzín, metanol, chemikálie, kyseliny, lúhy
príp. vznikajúce pary musia byť zatriedené do výbušných skupín IIA až IIB3 a do teplotných tried T1 až T3.

Prevedenia:
mosadz alebo nerez