Indikátor netesnosti VLX 350/SA-Ex

Podtlakový indikátor netesnosti s ochranou do výbuchu, bez integrovaného podtlakového čerpadla.

Alarmový podtlak:
350 mbar

Prevádzkový podtlak:
ca. 700 mbar

Nádrže:
- jednoplášťové nádrže s ochrannou výstelkou alebo oplášťovaním proti priesakom
- dvojplášťové horizontálne a vertikálne nádrže
- nádrže s plochým dvojitým dnom

Všetky nádrže musia mať sacie potrubie až po najnižší bod indikovaného medzipriestoru.

Skladované médiá:
- kvapaliny ohrozujúce vodu:
napr. vykurovací olej, nafta, benzín, metanol, chemikálie, kyseliny, lúhy
príp. vznikajúce pary musia byť zaradené do výbušných tried IIA až IIC a teplotných tried T1 až T6.

Prevedenia:
mosadz alebo nerez