Indikátor netesnosti VL-570/E PM

Montážna sada s magnetickými ventilmi v sacom a meracom potrubí
Montážna sada s magnetickými ventilmi v sacom a meracom potrubí

Podtlakový indikátor netesnosti VL-570/E PM v prevedení P odolnom voči poveternostným podmienkam s digitálnym ukazovateľom tlaku M, alternatívne aj bez digitálneho ukazovateľa tlaku M: VL 570/E P

Senzor v sacom potrubí registruje prenikajúcu kvapalinu a spustí alarm. Alarm riadený tlakom ako aj alarm spúšťaný kvapalinovým senzorom  vedie k vypnutiu dopravného čerpadla a uzavretiu magnetických ventilov v sacom a meracom potrubí. VL 570/E PM je vhodný aj pre monitorovanie nádrží s vnútorným pretlakom až do 10 barov.

Kvôli vysokému alarmovému podtlaku môžu byť monitorované aj nádrže pre skladovanie kvapalín s hustotami  až do 1,9 g/cm3 s priemerom až do 3m.

Alarmový podtlak:
> 570 mbar

Prevádzkový podtlak:
< 700 mbar

Nádrže:
- horizontálne cylindrické dvojplášťové nádrže napr. podľa DIN 6608; 6616,   6617, 6623, 6624
- jednplášťové rovnocenné nádrže so schválenou ochrannou výstelkou proti priesakom
-  vertikálne nádrže napr. podľa DIN 6618/2;

(!) ostatné schválené a vhodné nádrže aj s vnútorným pretlakom až do 10 barov

Skladované médiá:
- kvapaliny ohrozujúce vodu s bodom vznietenia > 55°C
napr. vykurovací olej, nafta, kyseliny, lúhy a iné, pokiaľ je chemická odolnosť montážnej sady až po magnetické ventily voči skladovanému médiu dostatočná.

Prevedenie:
montážna sada na strane nádrže v nerezovom prevedení