Indikátor netesnosti VL-34/E + sonda a VL-330/E + sonda

Podtlakový indikátor netesnosti VL-34/E alebo VL-330/E so sondou monitorujú nielen nádrže, ale spolu s príslušným plavákovým spínačom aj záchytné nádrže, dómové a kontrolné šachty, žumpy čerpadiel, atď.

Na indikátor je možné sériovo pripojiť viac sond (celková dĺžka kábla sondy max ca. 30 m)

Nádrže:
- ako pre VL-34 resp. VL-330

Skladované médiá:
- vodu ohrozujúce kvapaliny s bodom vznietenia > 55°C
  napr. vykurovací olej, nafta