Indikátor netesnosti VL-34

Prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam VL-34 PM
Prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam VL-34 PM
VL 34/E so sondou
VL 34/E so sondou

Pre jednoplášťové nádrže s ochrannou výstelkou proti priesakom a iné nádrže so sacím vedením až ku dnu monitorovacieho priestoru.

Nový, elektronický, s vylepšeniami, ktoré presvedčia:

  1. LED svetlá s dlhou životnosťou na indikáciu prevádzkového stavu.
  2. Praktický kryt telesa na zaklapnutie len s jednou uzatváracou skrutkou.
  3. Elektrický prípoj s možnosťou voľby na telese dole alebo hore.
  4. „Pravé“ trojcestné kohúty v sacom a meracom potrubí pre rýchlu funkčnú skúšku, mimoriadne účinné pri väčších monitorovacích priestoroch.
  5. Tlačidlo pre potvrdenie tónu vypnutia bez nepohodlnej plomby.
  6. Schéma navŕtania pre všetky bežné výrobky na dne telesa.
  7. Integrovaná signalizácia tesnosti celkového zariadenia.
  8. Skúška dopravnej výšky čerpadla bez nepohodlného odťahovania hadíc.

Doplnkové svorky pre pripojenie externého signálneho hlásiča a potenciálne voľných kontaktov pre ďalší prenos alarmu sú štandardne dostupné.

Typové označenie s alarmovým podtlakom v mbar:
VL- 34 

Prevádzkový podtlak:
ca. 90 mbar

Nádrže:
- jednoplášťové nádrže s ochrannou výstelkou proti priesakom,
napr. DIN 6608, 6616, 6625
- vertikálne nádrže podľa DIN 6618/2

Skladované médiá:
- vodu ohrozujúce kvapaliny s bodom vznietenia > 55°C
  napr. vykurovací olej, nafta