Indikátor netesnosti VL-330

Pre dvojplášťové nádrže z ocele a plastu.

Typové označenie a alarmový podtlak v mbar:
VL-330

Prevádzkový podtlak:
< 450 mbar

Nádrže:

  • horizontálne cylindrické dvojplášťové nádrže napr. podľa DIN 6608; 6616, 6617, 6623, 6624
  • jednoplášťové  rovnocenné nádrže so schválenou ochrannou výstelkou proti priesakom
  • vertikálne nádrže napr. podľa nach DIN 6618/2;
  • iné schválené a vhodné nádrže

Skladované médiá:

  • kvapaliny ohrozujúce vodu s bodom vznietenia > 55°C

napr. vykurovací olej, nafta a iné, pokiaľ je indikátor chemicky odolný voči skladovanému médiu 

Prevedenia:
aj PP polypropylén