Indikátir netesnosti VL-320 - 420

Špeciálne pre akumulátorové nádrže:

Typové označenie s alarmovým podtlakom a prevádzkovým podtlakom v mbar:
VL-320 - 420

Alarmový podtlak:
> 320  mbar;

Prevádzkový podtlak:
< 420 mbar

Pre monitorovanie  dvojplášťových GFK nádrží firmy Chemowerke, napr. pri výstavbe akumulátorových nádrží.

Skladované médiá:
- vodu ohrozujúce kvapaliny s bodom vznietenia > 55°C hustota <= 1,0 kg/1dm3.
napr. vykurovací olej, nafta, motorové oleje