Indikátor netesnosti VL 255/E PM

Montážna sada pre pripojenie na nádrž s plochým dvojitým dnom, pozostáva z: 1 prípoj pre sacie potrubie, 1 prípoj pre meracie potrubie, 2 skúšobné prípoje
Montážna sada pre pripojenie na nádrž s plochým dvojitým dnom, pozostáva z: 1 prípoj pre sacie potrubie, 1 prípoj pre meracie potrubie, 2 skúšobné prípoje

Podtlakový indikátor netesnosti typu VL-255/E PM s rozšírenými elektronickými funkciami, v prevedení odolnom voči poveternostným podmienkam (P) a s digitálnym ukazovateľom M, alternatívne aj bez digitálneho ukazovateľa tlaku M: VL 255/E P.

Senzor v sacom potrubí registruje prítomnosť kvapaliny a spustí alarm. Alarm riadený tlakom ako aj kvapalinovým senzorom vedú k vypnutiu dopravného čerpadla a k uzavretiu magnetických ventilov v sacom a meracom potrubí.

Alarmový podtlak:
> 255  mbar

Prevádzkový podtlak:
< 380 mbar

Nádrže:
- stavby a konštrukcie s nádržou s plochým dvojitým dnom

Skladované médiá:
- vodu ohrozujúce kvapaliny s bodom vznietenia > 55°C, napr. vykurovací olej, nafta a iné médiá, voči ktorým je indikátor dostatočne chemicky odolný.

Prevedenia:
nerezová montážna sada na strane nádrže