Indikátor netesnosti VL-255 PM

Podtlakový indikátor netesnosti v prevedení odolnom voči poveternostným podmienkam (P), alternatívne s digitálnym ukazovateľom tlaku M:

Typové označenie s alarmovým podtlakom v mbar:
VL-255 P alebo VL-255 PM

Prevádzkový podtlak:
< 380 mbar

Nádrže:
Stavby a konštrukcie s nádržou s dvojitým plochým dnom.

Skladované médiá:
- vodu ohrozujúce kvapaliny s bodom vznietenia > 55°C
napr. vykurovací olej, nafta a iné médiá, voči ktorým je indikátor dostatočne chemicky odolný.

Prevedenia:
mosadz (MS) alebo nerez (V4A)

Osvedčenia:
Z - 65.22 - 389