Pretlakové indikátory:

prednostne sa používajú pri monitorovaní:

  • kvapalín s bodom vznietenia < 55°C, ako napr. benzín, kerozín
  • chemicky agresívnych kvapalín, ako napr. kyseliny a lúhy

 

Typická oblasť použitia: čerpacie stanice a chemický priemysel


Podtlakové indikátory:

Prednostne sa používajú pri:

  • monitorovaní kvapalín s bodom vznietenia > 55°C, ako napr. vykurovací olej, nafta
  • nádržiach, ktorých monitorovacie priestory kvôli pretlaku nie sú vhodné na skladovanie chemicky agresívnych a/alebo výbušných kvapalín
  • nádržiach a inštaláciach vo výbušných oblastiach

Typická oblasť použitia:
Nádrže s ochrannou výstelkou proi priesakom, nádrže s plochým dvojitým dnom, chemické zariadenia, rafinérie, sklady pohonných hmôt, naftové vrty