Nádrž pre vykurovací olej

Nádrž pre vykurovací olej

Indikátor netesnosti pre typické nádrže pre vykurovací olej:

Pre oceľové nádrže s ochrannou výstelkou proti priesakom a dvojplášťové plastové nádrže vždy so sacím potrubím pre indikátor až po najnižší bod monitorovacieho priestoru:
VL 34

Pre dvojplášťové nádrže bez sacieho potrubia pre indikátor až po najnižší bod monitorovacieho priestoru:
VL 330

Pre dvojplášťové potrubia:
VLR-410/E


3-D Animácie

Nádrž s ochrannou výstelkou proti priesakom a sacím potrubím až po najnižší bod monitorovaná vákuovým indikátorom netesnosti
Potrubie na dopravu kvapalín s bodom vznietenia 55°C (napr. vykurovací olej) monitorované podtlakovým indikátorom netesnosti