Indikačné sondy pre indikáciu kvapalín v záchytných nádržiach, dómových šachtách, a pod.

Teleso s montážou na stenu
Teleso s montážou na stenu
Teleso s montážou do steny
Teleso s montážou do steny

LS-50

Pre kvapaliny ohrozujúce vodu, s bodom
vznietenia > 55°C, napr. vykurovací olej, nafta


Rôzne senzory:

 

Kapacitný senzor KS

Nastavená výška: < 5 mm

 

Kapacitný senzor KVS

Nastavená výška: < 1 mm
 

Senzor vodivosti LS

Nastavená výška: < 3 mm
 

Plavákový spínač FS

Nastavená výška: ca. 3 cm