Indikátory netesnosti / indikačná technika

Pre čistejšie a nezaťažené životné prostredie.

Pretlakové a podtlakové indikačné prístroje pre dvojplášťové nádrže a potrubné systémy.
Indikačné systémy, ktoré dávajú alarm ešte predtým, ako môže dôjsť k znečisteniu životného prostredia.
Osvedčená a bezpečná technika pre monitorovanie nádrží a potrubí.
Indikačné sondy
pre monitorovanie záchytných priestorov, dómových šácht, žúmp.

Indikátory netesnosti a indikačné detektory

Indikátory netesnosti a prístroje signalizujúce únik, ako aj indikačné sondy od firmy SGB GmbH. Indikačné systémy pozostávajúce z detektora úniku, indikátora netesnosti a prípadne indikačnej sondy bezpečne a spoľahlivo monitorujú dvojplášťové nádrže a dvojplášťové potrubia. Indikačný systém vyrobený v súlade s požiadavkami DIN EN 13160 obsahuje detektory netesnosti a indikačné prístroje preskúšané TÜV a ponúka najvyššiu kvalitu a spoľahlivosť.
Tak je na svete nepretržite monitorovaná tesnosť mnohých miliónov nádrží prostredníctvom prístrojov signalizujúcich únik, indikačných prístrojov  alebo indikačných sond. Indikátory netesnosti  SGB sú uznaný značkový product už skoro 50 rokov.