O firme - filozofia

Bezpečnostné technické produkty vyžadujú vysoké štandardy vo vývoji aj vo výrobe!

Dôležité prvky sú:

  • Vývoj nových prístrojov podľa aktuálnych pravidiel a poznatkov (napr. technologické poznatky, novinky, zhoda s normami, dokumentácia pre užívateľa, záťažové skúšky)
  • Skúšky vyvíjaných prístrojov akreditovanými inštitútmi
  • Získanie potrebných povolení (napr. schválenie typu, všeobecné technické schválenie)
  • Vstupná kontrola tovaru
  • Prebiehajúce kontroly vo výrobe
  • Podrobné kusové skúšky ako výstupná kontrola, s dokumentáciou
  • Sledovanie výroby inšpekčnou a certifikačnou spoločnosťou TÜV, KIWA, SVTI
  • Cerifikovaný systém kvality podľa DIN EN ISO 9001
Certifikát Lloyds 2017