O firme

Kvalita, inovácia a perfektný servis už viac ako 55 rokov:

  • Založenie v roku 1962
  • Objavenie plne vákuometrického monitorovania netesnosti
  • Rôzne patenty pre indikačnú techniku
  • 39 spolupracovníkov
  • Z jednej ruky: vývoj, výroba a distribúcia
  • A k tomu: poradenstvo, servis, špeciálne prevedenia
  • Viac ako 50 rôznych základných typov s viac ako 100 variantami
  • Viac ako 2.000 špecifických komponentov príslušenstva
  • Viac ako 390.000 predaných indikátorov
  • Podiel opráv < 0,2 %